Ngày 7 tháng 6 năm 2016, Chi bộ Khoa Địa lí – Quản lí tài nguyên đã tổ chức kết nạp Đảng cho 16 đoàn viên ưu tú. Trước đó, Chi bộ Khoa cũng đã tổ chức kết nạp Đảng cho 6 sinh viên (tháng 4) và 10 sinh viên (tháng 5).  Như vậy 6 tháng đầu năm 2016,  Chi bộ khoa đã có 32 sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tất cả tân Đảng viên đều là đoàn viên ưu tú, đã đạt nhiều thành tích trong học tập cũng như công tác Đoàn, Hội – đại diện tiêu biểu về mọi mặt của sinh viên 3 ngành Sư phạm Địa lí, Quản lí Đất đai và Quản lí Tài nguyên - môi trường. Các đồng chí đều là những cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của lớp, chi đoàn, Liên chi đoàn, tham gia tích cực mọi phong trào từ những năm đầu bước chân vào trường Đại học và góp phần vào sự lớn mạnh của Liên chi đoàn khoa Địa lí – QLTN. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các bạn, đồng thời, còn là động lực giúp các bạn sinh viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến hơn nữa cho tổ quốc trong tương lai.