Căn cứ vào công văn số 43/KH-ĐHV của trường Đại học Vinh về "Kế hoạch thực hiện "Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm" và tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2016-2017 ngày 8 tháng 11 năm 2016;

            Ban tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm (NVSP) Khoa Địa lý - QLTN thông báo kế hoạch thực hiện "Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm" và Kế hoạch tổ chức Hội thi NVSP cụ thể như sau:


ke_hoach_nvsp_dia_li_2016_2017.doc