Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 25/12/2017 của Đảng ủy về Hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Chi bộ Khoa Địa lý đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển.

Thạm dự Đại hội có các đồng chí đại diện của Đảng bộ trường: PGS-TS. Ngô Đình Phương - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS-TS. Đinh Trí Dũng - đảng ủy viên, Giám đốc Nhà xuất bản Trường đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Thái Dũng  - đại diện văn phòng Đảng và các đoàn thể cùng toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Địa lí – QLTN.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2017; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến chỉ đạo cũng như góp ý của PGS-TS. Ngô Đình Phương, PGS-TS. Đinh Trí Dũng.

Trên tinh thần đoàn kết thống nhất, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bao gồm 03 đồng chí sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ trong Chi bộ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1.       

Nguyễn Thị Hoài

Ủy viên

Phó trưởng khoa

1.       

Đậu Khắc Tài

Phó bí thư

Phó trưởng khoa

2.       

Nguyễn Thị Trang Thanh

Bí thư

Trưởng khoa

Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

- Duy trì và phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể khoa.

- Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, ngành và của Trường Đại học Vinh.

- Công tác đào tạo: Ổn định quy mô đào tạo đại học và sau đại học; mở thêm 01 chuyên ngành đào tạo sau đại học (Quản lí tài nguyên và môi trường); 100% chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận năng lực; 40% giảng viên xuất bản giáo trình tài liệu.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Có từ 1 – 2 đề tài cấp Bộ hoặc tương đương được hoàn thành; Số lượng bào báo khoa học năm sau tăng hơn năm trước mỗi năm 10 - 15%; mỗi năm xuất bản từ 2 – 3 giáo trình; trong nhiệm kì có ít nhất 02 công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế; Hằng năm có 15% sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng đội ngũ: cuối nhiệm kỳ 60% giảng viên có học vị tiến sĩ, 15% giảng viên có học hàm PGS; 15% giảng viên sử dụng ngoại ngữ tốt để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Là chi bộ đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liền; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 01- 02 đảng viên là cán bộ, 10 - 15 đảng viên là sinh viên hàng năm.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2017-2020.

Một số hình ảnh trong Đại hội: