Được đứng vào hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu phấn đấu và là vinh dự của bất cứ Đoàn viên thanh niên nào, đặc biệt là các đoàn viên sinh viên. Sau một thời gian phấn đấu và được sự dìu dắt của các đảng viên trong Chi bộ, ngày 21 tháng 04 năm 2015, Chi bộ Khoa Địa lí – Quản lí tài nguyên đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 8 sinh viên:

1. Lê Thị Hạnh – Chi đoàn 52K5 Quản lí tài nguyên và môi trường

2. Nguyễn Thị Thanh Hoa  - Chi đoàn 52K5 Quản lí tài nguyên và môi  trường

3. Nguyễn Thị Hóa - Chi đoàn 52K3 Quản lí đất đai

4. Nguyễn Tiến Ngọc - Chi đoàn 52K5 Quản lí tài nguyên và môi trường

5. Lê Thị Huyền Trang - Chi đoàn 52A Sư phạm Địa lí

6. Võ Trần Khoa Trang - Chi đoàn 52K1 Quản lí tài nguyên và môi trường   

7. Nguyễn Thị Trang - Chi đoàn 52K3 Quản lí đất đai

8. Phạm Thị Ý - Chi đoàn 52K1 Quản lí đất đai

Đây là những sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, năng nổ nhiệt tình, luôn là tấm gương đi đầu trong các hoạt động của Phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; có năng lực, có lối sống lành mạnh, trong sáng, luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Với tinh thần của đảng viên mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu và cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của Đảng, cho phong trào Đoàn, Hội của Liên chi Đoàn Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên.