Thực hiện Hướng dẫn số 129-HD/ĐU ngày 05/3/2013 về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Chi bộ Khoa Địa lý đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển.

Thạm dự Đại hội có các đồng chí đại diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường: PGS-TS. Đinh Trí Dũng, PGS-TS. Trần Văn Thức, đồng chí Đào Viết Hồng – văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ và khách mời từ Chi đoàn cán bộ Khoa: Trần Thị Mai Phương, Trần Thị Tuyến.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2013; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ nhiệm kỳ 2010-2013, đồng thời thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015.

 

            

Đồng chí Nguyễn Thị Trang Thanh - Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng

nhiệm kỳ 2010 - 2013 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến chỉ đạo cũng như góp ý của PGS-TS. Đinh Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Trên tinh thần đoàn kết thống nhất, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, bao gồm các đồng chí sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ trong Chi bộ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1.

Nguyễn Thị Hoài

Ủy viên

Chủ tịch Công đoàn

1.

Đậu Khắc Tài

Phó bí thư

Phó trưởng khoa

2.

Nguyễn Thị Trang Thanh

Bí thư

Phó trưởng khoa phụ trách khoa

 Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2013-2015 như sau:

- Xúc tiến mở hệ vừa học vừa làm cho ngành Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường để nắm bắt cơ hội và đáp ứng nhu cầu thị trường; tiếp tục mở các lớp hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý đất đai.

- Hoàn thiện chương trình đào tạo và đội ngũ cán bộ đối với hai ngành học mới, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Địa lý .

- Xúc tiến các thủ tục xin mở thêm các ngành, các hệ và các cấp đào tạo mới phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Khoa. Xúc tiến mở hệ đào tạo Thạc sỹ ngành Sư phạm Địa lý, chuyên ngành Kinh tế- xã hội .

- Phấn đấu đến năm 2015 Khoa có từ 25-27 cán bộ công chức trong đó có khoảng 25% giảng viên có trình độ TS ; 100% cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sỹ trở lên.

- Mỗi năm phấn đấu có từ 2-4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường , một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải cao. Tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa; xuất bản giáo trình.

- Mỗi năm kết nạp 7-8 Đảng viên mới .

- Phấn đấu 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chính quy đối với các ngành học do khoa quản lý, đặc biệt là đối với hai ngành học Quản lý Đất đai và Quản lý Tài nguyên-Môi trường.

- Duy trì sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể khoa.

                               

Các đồng chí trong BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 nhận nhiệm vụ và thể hiện quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Chi bộ Khoa lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2015.