TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA ĐỊA LÍ – QLTN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                                    Nghệ An, ngày 23 tháng 12  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ thông báo số 5038/TB - ĐHV ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Trường Đại học Vinh về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt  1 năm 2015. Khoa Địa lí - Quản lí Tài nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt  1 năm 2015 như sau:            

1.      Chuyên ngành tuyển sinh

Địa lí học                  

Mã số: 60.31.05.01

2.      Địa điểm tuyển sinh

- Trường Đại học Vinh

- Trường Đại học Sài Gòn

- Trường Đại học Đồng Tháp

- Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An.

 Ghi chú:

 

             - Tại Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các chuyên ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi từ 15 người trở lên. Trường hợp chuyên ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi dưới 15 thì thí sinh tự nguyện chuyển sang chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh để đảm bảo số lượng 15 thí sinh trở lên.

            - Tại Trường Đại học Vinh nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh đăng ký dự thi dưới 10 người thì cho phép thí sinh tự nguyện chuyển sang các chuyên ngành khác cùng môn thi tuyển sinh để đảm bảo số lượng theo quy định. Không tổ chức tuyển sinh đối với các chuyên ngành có dưới 10 thí sinh đăng ký dự thi.

3.      Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ  là 2 năm.

4. Đối tượng và diều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

            4.1. Về văn bằng

            Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau

            a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

            b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đã học bổ sung kiến thức  theo quy định của Trường Đại học Vinh.

4.      2. Về kinh nghiệm và công tác chuyên môn

Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải qua một năm thực tiễn kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp đại học kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi mới được đăng ký dự thi. 

             4.3. Có đủ sức khỏe để học tập.

4.4.           Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh.

5.      Đối tượng và chính sách ưu tiên

             5.1. Đối tượng ưu tiên

   a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng Lực lư­ợng vũ trang, Anh hùng Lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

 

 e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

 

 

 

 

 

5.2. Mức ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

6. Các môn dự thi

 Thí sinh phải dự thi 03 môn (thi viết):

            6.1. Môn ngoại ngữ

Tiếng Anh (trình độ B thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan).

Thời gian thi: 90 phút

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Thông tư 15/2014 trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

 

 

 

 

 

  6. 2. Môn Cơ bản

Toán cho Địa lý.

Thời gian thi 180 phút

          6.3. Môn Cơ sở

            Địa lý đại cương.

Thời gian thi 180 phút

7. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tuyển sinh do Trường Đại học Vinh phát hành, bao gồm:

            7.1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Quy chế sau khi trúng tuyển.

            7.2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:

            - Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).

 

             - Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức (BSKT) do Trường Đại học Vinh tổ chức có giá trị trong vòng 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

            7.3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

            7.4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố trở lên cấp không quá sáu tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

           7. 5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

            7.6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác chuyên môn.

            7.7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền (các giấy tờ ưu tiên phải trình bản gốc khi nạp hồ sơ dự thi và nạp lại bản phôtôcopy có công chứng).

           7. 8. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

            7.9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.

            Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

8. Học phí và kinh phí đào tạo

Sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí và kinh phí đào tạo theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và quy định của Trường Đại học Vinh.

9. Học bổ sung kiến thức và ôn tập

9.1.      Bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thiện chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo

quy định tại mục III.

            - Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: thí sinh đăng ký từ ngày 22/12/2014. Lịch học cụ thể từng môn được thông báo tại Phòng Đào tạo Sau Đại học hoặc trên Website:http://www.vinhuni.edu.vn/Các phòng ban/Phòng Sau Đại học.

            a) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Vinh

- Địa điểm đăng ký:  Phòng Đào tạo Sau Đại học- Trường Đại học Vinh, tầng 3, nhà Ao,  182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

            - Địa điểm học: sẽ thông báo cụ thể trên Website:

           http://www.vinhuni.edu.vn/Các phòng ban/Phòng Sau Đại học

 b) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại tại Trường Đại học Sài Gòn

            - Địa điểm đăng ký: Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học - Trường Đại học Sài Gòn

 

             Phòng C010, C011 - Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM;

 

             Số điện thoại: (08) 38.30.3108

            - Địa điểm học: xem tại Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học - Trường Đại học Sài Gòn.

 

 c) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

- Địa điểm đăng ký:  Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

 SĐT: 0723.512.826 bấm phím 106                    Di động: 0938.263.091 Cô Hằng.

- Địa điểm học: Xem thông báo tại Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An.

 

  d) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Đồng Tháp

            - Địa điểm đăng ký:  Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp, Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

            Số điện thoại: 067.3881622.

            - Địa điểm học: Xem thông báo tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp.

 

 9.2. Ôn tập

a) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Vinh

-  Thời gian đăng ký ôn tập: từ  25/01/2015 đến hết ngày  08/03/2015.

-  Lịch học cụ thể sẽ thông báo trên Website: http://www.vinhuni.edu.vn/Các phòng ban/Phòng Sau Đại học.

- Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Sau Đại học- Trường Đại học Vinh, tầng 3,

nhà Ao,  182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

b) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Sài Gòn

-  Thời gian đăng ký ôn tập: từ  25/01/2015 đến hết ngày 08/03/2015.

- Địa điểm đăng ký: Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại học - Trường Đại học Sài Gòn, số 273, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 38.30.3108

- Lịch học cụ thể sẽ thông báo tại Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại học - Trường Đại học Sài Gòn.

c) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

-  Thời gian đăng ký ôn tập: từ  25/01/2015 đến hết ngày 08/03/2015.

-  Lịch học cụ thể sẽ thông báo tại Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An.

- Địa điểm đăng ký: Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An.

d) Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Đồng Tháp

 

 -  Thời gian đăng ký ôn tập từ  25/01/2015 đến hết ngày 08/03/2015.

-  Lịch học cụ thể sẽ thông báo tại Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Đồng Tháp.

Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Đồng Tháp.

Ghi chú: Trường Đại học Vinh  tổ chức ôn tập tại từng địa điểm đào tạo và chỉ mở lớp ôn tập đối với các môn thi có số thí sinh đăng ký ôn tập và nộp lệ phí ôn tập từ 10 người trở lên/môn ôn tập tại mỗi địa điểm.

10. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

10.1. Nhận hồ sơ

Từ ngày ra Thông báo tuyển sinh đến hết ngày 16/03/2015 (Thí sinh thuộc diện phải học bổ túc kiến thức chỉ tiếp nhận hồ sơ đến 21/01/2015). Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

 

 

 

 

 

10.2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 27, 28, 29 tháng 03 năm 2015.

10.3. Địa điểm thi

            - Tại Trường Đại học Vinh

            - Tại Trường Đại học Sài Gòn

- Tại Trường Đại học Kinh tế - Công Nghiệp Long An

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp

10.4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

            - Tại Trường Đại học Vinh

 

             Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

 

               - Tại Trường Đại học Sài Gòn

Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại học - Trường Đại học Sài Gòn, số 273, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh;

 

 

 

 

 

Tại Trường Đại học Kinh tế - Công Nghiệp Long An:

Khoa Liên kết đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Quốc lộ

1A, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

 

 

 

            Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

Khoa Địa lí - Quảm li tài nguyên, Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo để những người có đủ điều kiện dự thi biết, đăng ký và nộp hồ sơ đúng thời hạn.  

                                                                              Trưởng khoa

                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                          TS. Nguyễn Thị Trang Thanh