TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA ĐỊA LÝ – QLTN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                                                                   Nghệ An, Ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

LỊCH THAO GIẢNG VÀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

THÁNG RÈN NGHỀ VÀ HỘI THI “SINH VIÊN VỚI VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP” NĂM HỌC 2014 – 2015

 

TT

Họ và tên Giảng viên

Tiết

Ngày

Môn dạy

Phòng

Cấp

1

Nguyễn Thị Trang Thanh

Thứ 4,

Tiết 8,9

15/4/2015

QHTTPTKT- XH

B1301

 

Khoa

2

Lương Thành Vinh

Thứ 4,

Tiết 1,2

18/3/2015

PPNCCN QLĐĐ

B3303

Khoa

3

Nguyễn Thị Hoài

Thứ 3,

Tiết 6,7,8

14/4/2015

Quy hoạch tổng thể PTKT - XH

B1204

Khoa

4

Hoàng Phan Hải Yến

Thứ 3,

Tiết 4

31/3/2015

Định giá đất

B2204

Trường

5

NguyễnNamThành

Thứ 2, Tiết 8,9

2/3/2015

Trắc địa

B2.505

Khoa

6

Đậu Khắc Tài

Thứ 4, Tiết 8,9

11/3/2015

Trắc địa đại cương

B3.301

Khoa

7

Hoàng Anh Thế

Thứ 5,

Tiết 6-7-8

12/03/2015

Trắc địa đại cương

B2.504

Khoa

8

Phan Thị Quỳnh Nga

Thứ 5, Tiết 6,7,8

6/3/2015

Công nghệ xử lí MT

B2.304

Khoa

9

Nguyễn Văn Đông

Thứ 2 tiết 1,2

9/3/2015

Địa lý VN

B2.404

Khoa

10

Trần Thị Tuyến

Thứ 7, tiết 1,2,3

07/3/2015

Cơ sở viễn thám

B2.204

Khoa

11

Võ Thị Vinh

Thứ 3, tiết 7,8

10/3/2015

Công cụ HC QLTN&MT

A3.404

Khoa

12

Trần Thị Mai Phương

Thứ 5, Tiết 9, 10

12/3/2015

Tai biến MT

B3.303

Khoa

13

Phạm Vũ Chung

Thứ 6, Tiết 4, 5

13/3

Địa lí VN

B2.305

Khoa

14

Đào Khang

Thứ 4, Tiết 6,7,8

11/3/ hoặc 18/3

Địa chất MT

ĐN.102

Khoa

15

Võ Thị Thu Hà

Thứ 6, tiết 3,,4,5

13/3

Thanh tra tài nguyên và MT

B3.503

Khoa

 

 

Trưởng khoa

 

 

TS. Nguyễn Thị Trang Thanh