Căn cứ công văn số 05/ĐHV-HCTH, ngày 02/01/2018 về việc hướng dẫn sơ kết học kì 1 năm học 2017 – 2018; Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của khoa Địa lí – QLTN, ngày 16 tháng 1 năm 2018 Khoa đã tiến hành họp sơ kết kỳ I và triển khai kế hoạch kỳ II năm học 2017 - 2018 với những nội dung chính như file đính kèm sau:


khoa_dia_liqltn_so_ket_hk1.doc