Căn cứ vào công văn số 43/KH-ĐHV của trường Đại học Vinh về "Kế hoạch thực hiện "Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm" và tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2016-2017 ngày 8 tháng 11 năm 2016;

Lịch dự giờ cán bộ giảng dạy Khoa Địa lý - QLTN như sau:

khoa_dia_li_qltn_lich_du_gio.doc