Căn cứ vào công văn số 07/KH-DHV của trường Đại học Vinh về Kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và tổ chức "Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" 2017 - 2018;

                Ban chủ nhiệm Khoa, Ban tổ chức Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp (gọi tắt là Rèn nghề) Khoa Địa lý - QLTN đưa ra kế hoạch tổ chức "Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" 2017 – 2018. Nội dung cụ thể như file đính kèm sau:

 ke_hoach_ren_nghe_2017_2018.doc