Chi ủy Chi bộ Khoa Địa lí - QLTN ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như file đính kèm sau:

 

ke_hoach_hoc_tap_hcm_2017.doc