TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 41

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017)

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng Đại hội Công đoàn Trường lần thứXXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

12/06

 

 

- 15:00: Giao ban công tác HSSV

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 - 18:00: Giao ban Bí thư Đoàn các Viện, các Liên chi đoàn. ( Anh Thế )

Địa điểm: Phòng học 204 - Nhà A1

Ba

13/06

 - 07:00: Bảo vệ đồ án Khóa 55 ngành Quản lý đất đai

 

 

14/06

 - 07:30: Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An làm việc với Trường Đại học Vinh ( Trang Thanh)
Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

- Tư vấn tuyển sinh tại xã Nam Kim - Nam Đàn

- 14:00: Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022 ( Trang Thanh, Thành Vinh, Anh Thế )

Địa điểm: Hội trường A


 

- 19:00: Họp chi bộ, kết nạp Đảng cho quần chúng sinh viên


Năm15/06

- 07:00: Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022 (Sáng: 07h00; Chiều: 14h00)

Địa điểm: Hội trường A

 

- 14:00: Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022 ( Trang Thanh, Thành Vinh, Anh Thế )

Địa điểm: Hội trường A

 - 19:30: Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân , kỹ sư năm 2017

Sáu

16/06

 - 06:30: Lễ  Trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2017 của c khoa: Địa lý – QLTN (Cán bộ toàn khoa)
Địa điểm: Hội trường A

 - Tư vấn tuyển sinh tại xã Thanh Thịnh - Thanh Chương

 

Bảy

17/06

 

 

 

CN

18/06