TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 38

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018)

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

21/05

- 15:00: Giao ban công tác HSSV

Thành phần: Quản lý sinh viên

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Ba

22/05

 

 

23/05

16: Họp Công đoàn trường

TP: Chủ tịch các công đoàn bộ phận

Đại điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Năm

24/05

 

 

19: Họp tổng kết năm học tổ Quản lý Đất đai tại VPK

Sáu

25/05

 

 

 

19: Họp tổng kết năm học tổ Quản lý Tài nguyên tại VPK

Bảy

26/05

 

14: Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 (phiên thứ nhất)

19: Họp tổng kết năm học tổ Sư phạm tại VPK

  CN

 27/05

08: Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 (phiên thứ hai)