TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từngày 14/05/2018 đếnngày20/05/2018)

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

14/05

6:30: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 55 (cả ngày)

- 15:00: Giao ban công tác HSSV

Thành phần: Quản lý sinh viên

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Ba

15/05

-15: Họp lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 55 và khóa 54 hệ Kỹ sư, tại Phòng họp tầng 4, Nhà A1

 

16/05

 

 

 

Năm

17/05

8: Họp Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

Đ/C Thanh, Tuyến

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30: Họp sơ kết công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học, học kỳ I, năm học 2017 – 2018

Đ/C Thanh, Nga

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30: Hội nghị cán bộ trẻ năm 2018

Hội trường A

Sáu

18/05

 

 

 

Bảy

19/05

 

 

 

  CN

20/05