TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017)

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ phận, Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022

 Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

08/05

 

 

- 15:00: Giao ban công tác HSSV

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

- 19:30: Họp khoa

Địa điểm: Văn phòng khoa

Ba

09/05

 

 

 

10/05

 

- 14:00: Họp chủ nhiệm các đề tài trọng điểm CDIO năm 2017 các học phần: Nhập môn ngành kinh tế, Nhập môn ngành kỹ thuật, Nhập môn khối ngành nông lâm ngư và môi trường, Nhập môn khoa học xã hội nhân văn, Nhập môn ngành sư phạm

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

Năm11/05

 

 

 

Sáu

12/05

 

 

 

Bảy

13/05

 

 

 

CN

14/05