TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 24

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

13/02

 


- 15:00: Giao ban công tác HSSV

Địa điểm: Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành 

Ba

14/02

 

- 14:00: Họp triển khai kế hoạch tháng rèn  nghề và tổ chức Hội thi " Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2016 – 2017 ( Thanh, Thành, Tuyến, việt Hà)

 Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

- 17:30: Họp triển khai kế hoạch rèn nghề ( Tổ Quản lý tài nguyên, Tổ quản lý Đất đai, Hội đồng khoa học khoa ).

Địa điểm: Văn phòng khoa


 

15/02

 

- 14:30: Kiểm tra việc quản lý và cho điểm chuyên cần, thái độ và điểm giữa kỳ tại Khoa Địa lý & QLTN (Thanh, Quỳnh)

Địa điểm: Văn phòng khoa


 

Năm16/02

 - 07:50: Kiểm tra đầu vào lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ B2 cho Cán bộ quản lý (Thanh, Tài, Yến tuyến Hoài, Việt Hà)

Địa điểm: A4.201


 

- 17:00:Họp khoa tháng 2

Địa điểm: Văn phòng khoa

 

Sáu

17/02


 

 

17:30: Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn. ( Thế )

Địa điểm: A1.204

 

Bảy

18/02

 

 

 

CN

19/02