TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 22

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

29/01

 

- 15:00: Giao ban công tác HSSV ( Phạm Nga )

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Ba

30/01

 

 

31/01

- 09:00: Giới thiệu các chương trình trao đổi ngắn hạn của Chính phủ Hoa Kỳ

Thành phần: cán bộ các khoa/viện đào tạo, sinh viên các khoa/viện có nhu cầu

Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Năm

01/02

- Họp giao ban cơ quan tháng 2

Thành phần: Ban chủ nhiệm, trợ lý đào tạo, văn phòng khoa

Địa điểm: phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

Sáu

02/02

 

 

 

Bảy

03/02

 

 

 

  CN

 04/02