TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 20

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

15/01

 

- 15:00: Giao ban công tác HSSV (Phạm Nga)

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Ba

16/01

- 15h:00: Họp Sơ kết học kỳ 1

- 18h:00: Họp chi bộ

 

17/01

 

- 14:00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Thành phần theo quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

- 14h: Họp tổ bộ môn Quản lí Đất đai

19h: Semina tổ bộ môn Quản lí Đất đai

Năm

18/01

 

 

Sáu

19/01

 

 

Bảy

20/01

 

 

19h: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại PH tầng 8 nhà điều hành

  CN

 21/01