TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA LÍ- QLTN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 18

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

02/01

 


 

Ba

03/01

 

 

04/01

 

 

 

Năm05/01

 

-     08:00: Họp Giao ban cơ quan tháng 01/2017

TP: BCN khoa, Trợ lý đào tạo, văn phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

Sáu

06/01


 

 

 

Bảy

07/01

 


 

CN

08/01