Khoa Địa lý – Quản lý Tài nguyên được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Địa lý học

Ngày 7 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định số 2827/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin và Địa lý học. Việc được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Địa lý học, mã số: 60 31 05 01 là một dấu mốc quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển không ngừng của khoa Địa lý – QLTN, Trường Đại học Vinh sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Việc gia nhập của Khoa Địa lý – QLTN vào các khoa được phép đào tạo Cao học đã đưa số ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường lên con số 30 ngành. Bước phát triển mới của Khoa sẽ góp phần vào đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho nhu cầu nhân lực không những của tỉnh Nghệ An mà còn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

            Tập thể Khoa quyết tâm góp phần khẳng định và phát triển thương hiệu đào tạo của Trường Đại học Vinh anh hùng trong thời kỳ đổi mới, xứng đáng là “Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.