TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

           KHOA ĐỊA LÝ                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                                                               Nghệ An, ngày 1 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN "THÁNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM"

VÀ TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA NĂM HỌC 2013 - 2012

 

Căn cứ vào công văn số 3336/KH-ĐHV của trường Đại học Vinh về "Kế hoạch thực hiện "Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm" và tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2013-2014;

Ban tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm (NVSP) Khoa Địa lý thông báo kế hoạch thực hiện "Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm" và Kế hoạch tổ chức Hội thi NVSP cụ thể như sau:

A. KẾ HOẠCH "THÁNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM"

1. Hoạt động dự giờ, thao giảng của giảng viên

          - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm giảng dạy đối với tất cả các giảng viên trong khoa.

          - BTC lên lịch dự giờ chi tiết, lên bảng tin của Khoa để thực hiện, được cụ thể hoá trên lịch tuần của khoa.

          - Tổ chức nhận xét, góp ý vào cuối buổi dự giờ hoặc vào sáng thứ 7 hàng tuần (đối với những tiết chưa tổ chức góp ý được ngay sau tiết dạy).

          - Thời gian thực hiện: tập trung cao điểm từ ngày 4/11 - 4/12/2011.

2. Hoạt động tập giảng của sinh viên k51 cử nhân sư phạm

          - Nội dung, thời gian, yêu cầu quán triệt thực hiện theo công văn số 3336/KH-ĐHV của Trường.

          - Tổ PPGD&Bản đồ bố trí xin phòng, tổ chức tập giảng thêm cho SV 51 đảm bảo mỗi SV thực hiện ít nhất là 02 tiết giảng có nhận xét, đánh giá của GV.

          - BCN Khoa phân công cán bộ ngoài cán bộ tổ PPGD tham gia hướng dẫn tập giảng cho SV (mỗi nhóm ít nhất 01 GV/buổi).

          - Yêu cầu các nhóm SV có hồ sơ đánh giá các tiết dạy của các thành viên trong tổ một cách đầy đủ, chi tiết theo các tiêu chí mà các cán bộ tổ PPGD đã hướng dẫn. Yêu cầu GV tham gia hướng dẫn có ghi chép, đánh giá cụ thể về từng tiết dạy của SV mà mình trực tiếp hướng dẫn để làm cơ sở đánh giá, cho điểm.

- Thời gian tiến hành: Tổ PPGD đã triển khai hoạt động tập giảng từ tháng 9/2013, tiếp tục duy trì trong tháng 11.

- Mời GV dạy môn Địa lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh dạy 01 tiết cho học sinh THPT Chuyên ở phòng học có camera để SV khoá 51 dự giờ, học hỏi  từ thực tế. (Tổ PPGD chịu trách nhiệm liên hệ, đăng ký)

3. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm

          - Mục đích: Trao đổi kinh nghiệm, chuẩn bị tâm thế cho SV khóa 51 đi thực tập sư phạm đạt kết quả cao.

          - Hình thức tổ chức: Hội nghị

          - Nội dung: Ban tổ chức mời một số giáo viên giảng dạy Địa lý có kinh nghiệm ở các trường phổ thông (có đại diện cả 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) tham gia. (Bản chương trình kèm theo)

          - Thời gian: Dự kiến đầu tháng 12 năm 2013

 

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

I. CÁC NỘI DUNG THI SÂN KHẤU HÓA

1.1.  Màn chào hỏi: (Không tính điểm vào điểm tổng kết của đội thi nhưng được trao giải riêng)

- Thời gian: trong vòng 5 phút, nếu quá 01 phút sẽ không trao giải.

- Hình thức: Các đội thi có thể dùng bất cứ hình thức nào để thể hiện phần chào hỏi (diễn kịch, hát múa, hò vè,...)

- Nội dung: màn chào hỏi phải gắn với hoạt động rèn luyện NVSP của sinh viên khoa Địa lý và phải giới thiệu được Hội thi, ý ngihĩa của hoạt động rèn luyện NVSP, và 05 thành viên trong đội tuyển.

- Thành phần: Ngoài 05 thành viên của đội tuyển, có thể huy động lực lượng trong lớp/chi đoàn tham gia.

-  Tiêu chí chấm điểm: (theo thang điểm 10)

+ Thông điệp nội dung: Thể hiện vai trò, ý nghĩa của hoạt động rèn luyện NVSP, giới thiệu đội tuyển,..... (5 điểm)

+ Ý tưởng sáng tạo, tính nghệ thuật: 3 điểm

+ Tính hấp dẫn, hài hước: 2 điểm

1.2. Phần thi hiểu biết sư phạm

          - Thể thức thi đấu: Mỗi đội sẽ bắt thăm gói câu hỏi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo gói câu hỏi do BTC đưa ra (10 câu hỏi: 8 câu bằng tiếng Việt và 02 câu bằng tiếng Anh).

          - Thời gian: Các đội trả lời 10 câu hỏi trong gói câu hỏi bốc thăm, chuẩn bị trong 30 giây (nếu quá thời gian thì mất quyền trả lời), trình bày đáp án trong 05 giây. Trong trường hợp đội không đưa ra được đáp án, quyền ưu tiên trả lời thuộc về các đội còn lại và được xác định thứ tự giành quyền trả lời theo tín hiệu chuông.

          - Nội dung: Nội dung các câu hỏi tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến khoa học giáo dục và lý luận dạy học bộ môn, cụ thể: Luật giáo dục 2005; Giáo dục học đại cương; Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm; Điều lệ trường Trung học phổ thông; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông; Lý luận dạy học bộ môn;...

-  Tiêu chí chấm điểm: BGK chấm theo đáp án.

1.3. Phần thi xử lý tình huống sư phạm:

          - Thể thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn giữa các đội (thứ tự ra câu hỏi và trả lời sẽ được xác định qua bốc thăm trước 02 ngày thi đấu). Các đội chuẩn bị 02 tình huống (tình huống chính thức và tình huống dự phòng) để ra cho đội bạn. Sau khi đội bạn trả lời thì đội nêu tình huống trình bày phương án xử lý của đội mình.

          - Thời gian: Các đội thảo luận, chuẩn bị câu trả lời trong 01 phút và xử lý không quá 05 phút (nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm, quá mỗi phút trừ 1 điểm), phần xử lý cần bám sát vào tình huống, không quá dài dòng (chỉ trả lời một cách xử lý mà đội cho là hợp lý nhất). BGK sẽ tính thêm điểm nếu câu trả lời sáng tạo, đầy đủ hơn đáp án của đội nêu câu hỏi.

          - Nội dung: Các tình huống xảy ra trong nhà trường; Xung quanh mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; Xung quanh mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh, giáo viên - phụ huynh - học sinh; Tình huống xảy ra trong tiết học (nội, ngoại khoá),... Yêu cầu xử lý tình huống phù hợp với nghệ thuật sư phạm, tôn trọng các nguyên tắc giáo dục và giáo dưỡng, phù hợp với luật giáo dục, phù hợp với môi trường nhà trường,...

          - Hình thức trình bày (câu hỏi và trả lời): Bằng lời hoặc bằng đoạn kịch/hội thoại ngắn,...

-  Tiêu chí chấm điểm: (theo thang điểm 10)

Đối với đội đưa tình huống:

          + Nội dung tình huống: có tính giáo dục, phù hợp với thực tiễn, tính sáng tạo,...: 4 điểm

          + Giải quyết ngắn gọn, hợp lý, triệt để vấn đề đặt ra: 4 điểm

          + Trang phục, diễn xuất: 2 điểm

Đối với đội giải quyết tình huống:

          + Giải quyết ngắn gọn, hợp lý, triệt để vấn đề đặt ra: 7 điểm

          + Diễn xuất, tính sáng tạo: 3 điểm

1.4. Phần thi thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh

          - Nội dung phần thi: Quy định về cách thức và chủ đề theo công văn của Trường số 3336/KH-ĐHV.

Trong bản thiết kế trình bày rõ nội dung/chủ đề, mục đích, hình thức tổ chức, cách thức tổ chức, quy mô, đối tượng, thời lượng, địa bàn tổ chức hoạt động, các phương tiện cần thiết, tiến trình hoạt động,....

          - Hình thức thi: Trên cơ sở chủ đề bắt thăm, các đội thi thiết kế hoạt động giáo dục trên giấy, lựa chọn hình thức trình bày để thể hiện ý tưởng (thuyết trình, tổ chức hoạt động minh hoạ,.. )

          - Yêu cầu: Nội dung, chủ đề của các hoạt động giáo dục có nội dung trên cần được thực hiện theo hướng tích hợp trong dạy học Địa lý hoặc có tính liên môn, phù hợp với chương trình học của học sinh THPT.

- Tiêu chí chấm điểm (theo thang điểm 10)

+ Đảm bảo thực hiện nội dung chủ đề: 4 điểm

+ Thiết kế hoạt động tổ chức phù hợp: 3 điểm

+ Tính khả thi: 2 điểm

+ Trình bày: 1 điểm

1.5. Phần thi đồ dùng dạy học tự làm:

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm thứ tự phần trình bày của mỗi đội. BGK chấm điểm từng đồ dùng

          - Thời gian: Các đội cử đại diện thuyết minh cách làm, cách sử dụng và nội dung bài học sử dụng đồ dùng trong vòng 10 phút (nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm).

          - Yêu cầu: Đồ dùng có tính ứng dụng trong thực tế giảng dạy môn địa lý, vật liệu dễ tìm, dễ làm và có tính kinh tế,...

-  Tiêu chí chấm điểm: (theo thang điểm 10)

          + Khả năng ứng dụng: 4 điểm

          + Tính chính xác, hợp lý, khoa học: 2 điểm

          + Tính kinh tế, dễ làm: 2 điểm

          + Thuyết minh: 2 điểm

1.6. Phần thi hùng biện

          - Thể thức thi đấu: Bốc thăm thứ tự phần hùng biện được thực hiện trước Hội thi 02 ngày, bốc thăm chủ đề hùng biện của mỗi đội theo thứ tự tại sân khấu. BGK chấm điểm từng bài thi hùng biện.

          - Thời gian: Các đội chuẩn bị phần hùng biện trong 01 phút (nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm), và trình bày trong vòng 5 phút (nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm).

          - Nội dung: Theo yêu cầu của Nhà trường ở trang 3 công văn số 3336/KH-ĐHV.

          - Yêu cầu: Phần thi hùng biện cần thể hiện nội dung rõ ràng, có bố cục chặt chẽ, giọng nói truyền cảm,... Mỗi đội cử ra 01 đại diện tham dự phần thi (không được thay/kết hợp nhiều người trong quá trình hùng biện trên sân khấu). Nếu có minh họa thì được phép huy động thêm lực lượng trong lớp.

-  Tiêu chí chấm điểm (theo thang điểm 10)

          + Bố cục bài hùng biện hợp lý, lôgic: 3 điểm

          + Giải quyết trọn vẹn nội dung chủ đề: 4 điểm

          + Hấp dẫn, cuốn hút: 3 điểm

 

II. CÁC NỘI DUNG THI NGOÀI SÂN KHẤU

 

 

 

- Thể thức: Các thành viên đại diện các tổ tập giảng tự thiết kế giáo án/bài giảng điện tử và tiến hành giảng dạy độc lập theo thứ tự A, B, C

          - Thời gian: Thực hiện một phần nội dung bài giảng trong vòng 10 - 15 phút.

          - Yêu cầu:

          + Soạn hoàn chỉnh một giáo án có hỗ trợ CNTT cho một bài học địa lý;

          + Thực hiện một phần nội dung bài dạy tương ứng với thời gian 10 - 15 phút;

          + Bài giảng phải là một bài học nằm trong chương trình, SGK Địa lý ở phổ thông (lớp 11, 12);

          - BGK sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí như: Tính hiệu quả của việc sử dụng CNTT trong tổ chức tiết dạy, Phương pháp giảng dạy, Giọng nói, Cách trình bày bảng, tác phong,...

 

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

3.1. Cách cho và tính điểm

          - BGK cho điểm độc lập theo từng nội dung thi theo thang điểm 10, điểm lẻ 0.5. Sau khi từng thí sinh (từng cặp đội tuyển) thi xong một nội dung thi, BGK cho điểm công khai bằng cách giơ thẻ chấm điểm.

          - Ban thư ký sẽ ghi chép và tổng hợp điểm của 05 thành viên giám khảo cho mỗi nội dung thi và các phần thi cho các đội

          - Điểm trừ: Ban thư ký giám sát giờ đã quy định cho từng nội dung thi và trừ điểm nếu đội nào vi phạm về thời gian hoặc có các hành vi khác trái với quy định của BTC. Mỗi đội nếu quá thời gian phần thi nào sẽ trừ vào tổng điểm của phần thi đó theo nguyên tắc quá 01 phút trừ 01 điểm.

3.2. Xếp hạng

          - Điểm của từng phần thi là tổng điểm thành phần của 05 giám khảo sau khi đã trừ đi điểm phạt (nếu có) như đã quy định. Điểm từng phần thi của mỗi đội là tổng điểm của lần chấm phần ra câu hỏi, đáp án và lần chấm trả lời câu hỏi của đội đó trả lời câu hỏi của đội bạn ở phần thi sân khấu hóa và ngoài sân khấu. Từng nội dung thi sẽ được xếp hạng nhất, nhì , ba để trao giải.

          - Điểm tổng hợp của hội thi là tổng điểm của các phần thi (không tính điểm phần chào hỏi) ở phần thi sân khấu hóa và các phần thi ngoài sân khấu, là căn cứ để xếp giải đội tuyển nhất, nhì, ba... theo thứ tự từ cao xuống thấp.

3.3. Cơ cấu giải thưởng

3.3.1. Giải từng nội dung thi

          - Màn chào hỏi: giải nhất

          - Phần thi hiểu biết sư phạm: giải nhất, nhì, ba

          - Phần thi xử lý tình huống sư phạm: giải nhất, nhì, ba

          - Phần thi hùng biện: giải nhất, nhì, ba

          - Phần thi đồ dùng dạy học tự làm: giải nhất, nhì, ba

          - Phần thi thiết kế hoạt động giáo dục: nhất, nhì, ba

          - Phần thi thi giảng: giải nhất, nhì, ba

3.3.2. Giải đội tuyển

Giải nhất, nhì, ba

3.3.3. Giải phụ: Giải cổ động viên nhiệt tình nhất

 

IV. MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC

- Thực hiện theo yêu cầu về đối tượng dự thi và yêu cầu về trang phục theo đúng quy định của Nhà trường trong công văn 3336/KH-ĐHV.

- Trong quá trình tham gia thi đấu, thí sinh của các đội thi không được nhai kẹo cao su, không ăn quà vặt, không trao đổi to tiếng ngoài nội dung thi,...

Thời gian tổ chức Hội thi:  19h ngày 9/12/2013

 

TM. BAN TỔ CHỨC

 

 

 ThS. Nguyễn Thị Việt Hà

 

 

(Phần thi bài giảng có ứng dụng CNTT (Dành riêng cho SV lớp 51)).