Bộ môn Sư phạm Địa lý

Hoàng Phan Hải Yến
Phạm Vũ Chung
Nguyễn Thị Trang Thanh
Đào  Khang
Lương Thị Thành Vinh
Võ Thị Vinh
Võ Thị Thu Hà (A)
Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Thị Mai Lan